Camera Biên Hòa có cung cấp thiết bị Camera và triển khai lắp đặt thiết bị Camera

Dịch vụ cho phép lưu trữ, giám sát và quản lý thiết bị Camera Biên Hòa tập trung trên nền tảng điện toán đám mây với phần mềm Cloud Camera được Việt hóa, hỗ trợ tích hợp nhiều dòng thiết bị Camera trên thị trường và hoạt động trên nhiều nền tảng (Web, App), hệ […]